Dane Osobowe

 • Operatorem Serwisu jak również Administratorem danych osobowych Klientów jest Texar Bartosz Kościółek, ul. Wesoła 3, 32-065 Wola Filipowska, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP : 6751251711;
 • Administrator przetwarza dane osobowe w zgodzie z wymogami prawa określonymi ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 poz. 1422 j. t.).
 • Dane osobowe Klientów przetwarzane są za ich zgodą wyrażoną w trakcie rejestracji lub kontaktu z serwisu www.texar.eu. Cel przetwarzania danych związany jest z nawiązaniem, ukształtowaniem, zmianą, rozwiązaniem lub wykonaniem Umowy. Jeśli Klient wyrazi na to zgodę będzie otrzymywał informacje o produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Operatora Serwisu.
 • Klient ma prawo wglądu do swoich danych, dokonywania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji.

 • Operator gromadzi informacje dotyczące wykorzystania serwisu przez Klientów oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych.
 • Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania strony internetowej. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane podmiotom trzecim poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.

Stosowane środki bezpieczeństwa przetwarzania danych.

 • Dane przetwarzane są w Zbiorze działającym w ramach systemu informatycznego. W systemie informatycznym stosuje się wysoki poziom bezpieczeństwa w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 100 poz. 1024).
 • System informatyczny jest zabezpieczany przez zastosowanie rozwiązań sprzętowych i programowych. Administrator Danych Osobowych stosuje zabezpieczenia, dostosowane do aktualnych potrzeb oraz dba o ich poprawną konfigurację uniemożliwiającą dostęp do przechowywanych danych osobom nieuprawnionym.

Polityka plików „cookies”.

Operator Serwisu przechowuje informacje w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego w postaci tzw. plików „cookies“.

 • Pliki „cookies“ nie są wykorzystywane do przetwarzania informacji o Klientach ani śledzenia ich nawigacji.
 • Pliki Cookies stosowane w Serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od Klientów.
 • Celem przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji jest:
 • utrzymanie sesji zalogowanego Klienta serwisu, co ułatwia korzystanie ze serwisu,
 • zapamiętywanie zawartości Konta Klienta,
 • tworzenie statystyk,
 • określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu odpowiednich materiałów reklamowych, w szczególności w sieci Google.
 • Operator Serwisu wykorzystuje sesyjne pliki Cookies, które tworzone są i istnieją tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Są one niezbędne dla prawidłowego działania poszczególnych elementów Serwisu.
 • Operator Serwisu wykorzystuje stałe pliki „cookies“, które są przechowywane w urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Klienta.
 • Przechowywane informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Użytkownik końcowy może wyrazić zgodę dostępu plików „cookies“ za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. Poziom dostępu plików „cookies“ Klient może odpowiednio ustawić w używanej przeglądarce internetowej. Całkowite jednak zablokowanie dostępu plików „cookies“ może uniemożliwiać korzystanie z niektórych funkcji serwisu www.

Możesz zarządzać swoimi danymi, które nam powierzyłeś po zalogowaniu na swoje konto.